rederimärken Archive

Olika typer av märken

De vanligaste märkena är mössmärkena. Till en början handlade det om märken som helt och hållet var broderade. Det sattes då fast i en skärmmössa genom att det syddes fast. Då satt det stabilt under hela anställningen

Befälets märke

De första märken som fanns för att visa ett fartygs rederitillhörighet var rederiflaggorna. De användes sen som förebilder för att skapa det som numera vanligen kallas för rederimärken. I början handlade det framför allt om mössmärken för

Blogg om rederimärken

Välkommen till denna blogg om rederimärken! Här kommer du kunna läsa om allt möjligt som rör just rederimärken. Det handlar om små märken som framför allt skapades för fartygens befälhavare som de kunde bära på sina skärmmössor.

Vad är rederimärken?

För den oinvigda kanske det är lätt hänt att tänka att rederimärken är detsamma som olika märken på båtar, alltså att ett märke är synonymt med en tillverkare. Så är inte fallet. Rederimärken är fysiska märken, för