Svenska rederimärken

Swedish shipping company badges

 

 

 

Marstrandbolagets åtsida

 

Södra Sveriges åtsida

 

 

Rederi AB Wallen & Wandias åtsida

 

 

 

 

 

 

Två identiskt lika märken från Göteborg-Oslo Linjen

 

Två identiskt lika märken från Underås Sandtag

 

Två identiskt lika märken från Rederi AB Electra

 

Sidan 3

Det fanns olika fastsättningsanordningar för mössmärkena beroende på utförande. Det helbroderade märket, eller det som monterats i en kokard, fastsyddes helt enkelt i skärmmössan och där fick det sitta tills anställningen upphörde och ett nytt märke fick sys fast - ofta av en sömmerska, men det fanns fartygsbefäl, som fuskade själv med varierande resultat.

 

                       

 

Fastsättningsanordningen på de emaljerade varianterna var vanligen två på baksidan pålödda metallben, som trycktes genom den tomma kokarden och därefter böjdes i 90 grader för att fixeras. Metoden var helt förhärskande, men nackdelen var att när benen böjts fram och tillbaka ett antal gånger så bröts de sönder genom utmattningen i metallen.

Andra mössmärken hade en skruv på baksidan som fixerades med en mutter, vissa andra hade en fastlödd ögla för fastsyning i kokarden. Denna anordning är ovanlig vad beträffar svenska mössmärken. Rederi AB Nordstjernan, i vardagligt tal Johnson Line, hade ett fastlött metallrör på baksidan, vilket då kunde fixeras vid kokarden med ståltråd och återanvändas otaliga gånger.

Nog nu om rederimärkets baksida - trots allt är den av underordnad betydelse till skillnad från dess framsida. Det är ju framsidan som är intressant därför att genom den kan i de flesta fall ett rederi identifieras.

 

Ett rederimärke behöver heller inte vara ett mössmärke med särskilda bakre fastsättningsanordningar - det kan också vara en rockslagsnål. Många gånger är rederiets rockslagsmärke av samma storlek som mössmärket, alltså har man använt samma tillverkningsstans. Detta föranleddes oftast av kostnadsskäl, eftersom ingen ny stans erfordrades.

Det är dock lika vanligt att ett rederi lät framställa rederiflaggan i ett förminskat format för att användas som rockslagsmärke och även ett sådant är lika fullt ett rederimärke.

 

Dock ska man ha klart för sig att rederimärken inte växer på träd. Endast genom sökande, vilket för övrigt är en del av hobbyns tjusning, kan kunskapen öka. Resultaten går i vågor - en kraftsamling kan mycket väl utmynna i ett nollresultat, emedan soffliggande och helt utan egen förskyllan kan ge oväntat resultat. Logiken är inte alltid enkel!

 

Gå till sidan 4

Tillbaka till index

 

 

 

.... och dess baksida

 

.... och dess baksida

 

 

..... och dess baksida

Nordstjernans tämligen unika fastsättningspatent

Göteborg-Oslo Linjen, det ena med nål och det andra med böjben. Rockslagsmärke och mössmärke från samma stans

Underås Sandtag, det ena med nål och det andra med böjben. Rockslagsmärke och mössmärke från samma stans

Rederi AB Electra, det ena med nål och det andra med böjben. Rockslagsmärke och mössmärke från samma stans