Svenska rederimärken

Swedish shipping company badges

 

 

 

 

Göteborg-Oslo Linjen - ett Sporrong tillverkat märke

 

 

 

 

Ur När Var Hur?

Ur Sjövärn och Sjöfart från 1944

 

Sidan 4

Vad gäller svensktillverkade märken, helbroderade undantagna, så har Sporrong & Co varit den stora tillverkaren och leverantören. Westin- och Lagerström-tillverkade rederimärken är sparsamt förekommande även om undantag finns. Däremot har Palm & Co i Göteborg svarat för en icke föraktlig andel av rederimärken. Denna lokala leverantör skaffade sig ett namn bland redare i Göteborg och som anlitade denna firma just p g a den lokala anknytningen. Det fanns också guldsmeder, som på beställning tillverkade mindre upplagor, men dessa är lätt räknade. Även dessa hade lokal anknytning i förhållande till rederiet. Vad avser kvaliteten på svensktillverkade rederimärken kan man utan överdrift påstå att den överlag var bra, även om det emellanåt genom kvalitetskontrollen passerade mindre väl utförda exemplar eller serier.

De kanske mest påkostade rederimärkena har norskt ursprung. Det fanns många duktiga guldsmeder och emaljörer, som framställde märken i en kvalitet, som vi idag bara kan drömma om. Utförandet var i en klass för sig och man kan bara ana att dessa guldsmeder och juvelerare använde sig av samma teknik som man en gång fått lära som lärlingar och gesäller. Att märkena var tillverkade i kontrollstämplat silver gör inte saken sämre.

 

Slutligen vill jag nämna något om den litteratur, som kan tjäna som vägledning. Krasst uttryckt är den inte mycket att yvas över. För det första finns inte mycket litteratur på svenska språket och i den mån den finns får man leta i almanackor, uppslagsverk eller böcker av typ NÄR VAR HUR?.

 

Däremot finns en del utländsk litteratur, däribland BROWN’S och LLOYD’S Book of HOUSE FLAGS and FUNNELS. Den fullständiga titeln på den senare lyder ”LLOYD’S book of HOUSE FLAGS & FUNNELS of the PRINCIPAL STEAMSHIP LINES OF THE WORLD and the HOUSE FLAGS OF VARIOUS LINES OF SAILING VESSELS”. Tryckt i London 1912 och omfattar 1890 avbildningar av rederiflaggor och skorstensmärken - däribland en del svenska och skandinaviska. Den första editionen av denna bok publicerades år 1904. LLOYD’S böcker är dock svårfunna och betingar höga priser.

 

Numera är värdet av en sådan bok begränsat, eftersom den inte uppdaterats i takt med att äldre rederier avvecklats och nya uppstått. Jag måste dock tillstå att den varit av stor betydelse för att identifiera äldre märken. Identifieringarna får helt enkelt överföras från den äldre generationen till den yngre.

 

Ur Brown's Flags and Funnels edition 1951 med ca 950 avbildningar

 

Några ord om denna sidas författare

Jag heter Staffan Rosenqvist, är 71 år och har varit verksam i Flygvapnet som sambandsofficer sedan 1966. Gick i avtalspension 2002. Tjänstgöringsorter har varit Halmstad, Ängelholm, Kalmar, Ljungbyhed, Hästveda och Kristianstad. Karriären avslutades med åtta år vid militärområdesstaben i sistnämnda stad. Intresset för svensk sjöfart och rederimärken sträcker sig långt tillbaka i tiden och det kan synas vara en paradox att en flygofficer intresserar sig för sjöfart - men så är det. Och intresset håller i sig.

 

Tillbaka till index

 

 

 

 

Rydbergs Rederier - ett Palm & Co tillverkat märke

 

 

Ur Lloyd's book of House Flags and Funnels från 1912 med 1890 avbildningar.

Ur ett obekant bokverk