Att samla på rederimärken

Att samla på rederimärken är en hobby som kanske inte passar alla. Finns det inte ett grundläggande intresse för sjöfart och rederihistoria blir det förmodligen inte roligt. Samtidigt finns det alltid en speciell charm i samlandet, vad det än handlar om, en tillfredsställelse i att se samlingen växa och en lycka när det blir möjligt att få tag på något man letat efter under lång tid.

Roligare ju längre du håller på

Som med de flesta andra hobbies blir det roligare ju längre du hållit på. Till en början kan allt verka förvirrande, det är svårt att placera märkena rätt eller veta vad det är viktigt att titta efter. Det går att jämföra med hur det är när du ska komma in i något annat, till exempel om du är intresserad av sajten Storspelare och registrerar dig där. De första gångerna kanske du klickar dig runt på måfå, är osäker på vad som skiljer de olika typerna av spel åt och du kanske även är osäker på reglerna. Ju fler gånger du går in på sidan desto mer lär du dig. Snart kan du alla de vanligaste orden som används i sammanhanget, även om de helt nyligen var okända för dig. Du inser vilka spel du tycker mest om och gärna återkommer till och lär dig reglerna efterhand.

Självfallet är det mycket som skiljer sig åt, men även med rederimärken finns det särskilda ord och begrepp som inte är självklara att förstå, och en period av lärande innan det blir en värld att känna sig hemma i.

Avgränsa till en början

För att samlandet inte ska bli ogreppbart kan det vara bra att till en början begränsa sig. Att försöka samla alla märken som någon gång skapats någonstans i världen är ett väldigt stort projekt. Det är bättre att sätta ett mål som går att nå, till exempel att få ihop fem märken från ett särskilt svenskt rederi, eller tio olika märken från olika svenska rederier. När målet är nått går det att sätta upp ett nytt. På det sättet går det att lära sig mer om märkena en liten bit i taget, och utvidga området efter hand, så att det blir i en takt som är möjlig att hinna med och inte blir övermäktigt. Det blir också ett sätt att se om samlandet faktiskt känns intressant och roligt, eller om intresset svalnar efter en kortare period.

Varför samla på rederimärken?

Det finns nästan oändligt många olika saker som går att samla på, varför då välja just rederimärken? Det är en hobby där många olika intressen möts. De historiska aspekterna är intressanta, att komma närmare berättelserna om de fartyg som trafikerat våra vatten och föreställa sig hur det livet varit. Med märkena går det att se hur många konkurrenter det funnits i ett visst område och många väljer att komplettera den fysiska samlingen med information om rederierna, till exempel hur många båtar de hade och vad de körde för turer. Det ger en bild av den tid det rör sig om.

Dessutom finns det en konstnärlig och designmässig aspekt. Att se hur märkena utformats och hur de rent tekniskt är skapade är intressant. Det går att följa utvecklingen även på detta området, och se hur den skiljer sig mellan olika rederier och länder. Det är en liten bit av vår konst- och designhistoria man får hålla i sin hand.