Vad är rederimärken?

För den oinvigda kanske det är lätt hänt att tänka att rederimärken är detsamma som olika märken på båtar, alltså att ett märke är synonymt med en tillverkare. Så är inte fallet. Rederimärken är fysiska märken, för det mesta handlar det om små märken med rederiets symboler, till exempel mössmärken som är märken som skapats för att bära på mössan. Rederimärken kan också finnas på flaggor eller som skorstensmärken, men framför allt är det mössmärken och liknande små märken man brukar syfta på.

Rederier och deras märken, nu och då

Idag har rederimärken framför allt ett samlarvärde. Rederibranschen ser helt annorlunda ut nuförtiden, ett exempel är att rederier är internationella på ett annat sätt. Man väljer helt enkelt att låta sina båtar gå under den flagga som passar bäst. För det mesta handlar det om att välja ett land som ger bra villkor för rederierna. Vad som är svenskt eller i vilket land en båt hör hemma är på det sättet mer relativt än det varit tidigare. Det är lätt att flytta ett rederi till ett annat land bara genom att skriva nya papper som omdefinierar saker. Verksamheten kan pågå och i stort sett vara oförändrad, och inget praktiskt behöver ändras mer än vilket lands bestämmelser rederiet lyder under.

Rederimärken förekommer fortfarande, men utvecklas nu av professionella formgivare. De är också skilda från den landbeteckning en flagga utgör, på ett annat sätt än vad som var vanligt tidigare.

Traditionella rederimärken bestod av rederiets symbol, som bestod av en flagga eller vimpel som kombinerades med en särskild symbol eller ett par bokstäver. Bokstäverna var då i regel i versaler. Den symbol eller bokstav som fanns på märkena hade för det mesta anknytning antingen till redaren, den linje som trafikerades eller på något annat sätt till verksamheten. Redaren var också inblandad i utformningen av märket. Det vanliga var att redaren levde i en form av symbios med sitt eller sina fartyg och det handlade om en småskalig verksamhet, inte om de stora företag som det rör sig om idag.

Varför började man använda rederimärken?

Det finns ingen som vet med säkerhet varför rederimärken började användas. En teori är att det handlar om influenser från militären. Eftersom det var uniformsplikt för en stor del av personalen ombord är det inte så konstigt om det kom inspiration från militärens uniformer och deras sätt att ange olika befälsgrader. Även på båtar förekommer en tydlig hierarki med gradbeteckningar.

På 1800-talet skapades fler rederier och antalet handelsfartyg ökade. Då blev det viktigare att det gick att se vilken ägare en båt hade, alltså vilket rederi den tillhörde. Före det hade det räckt med en nationsflagga för att redogöra för skeppets tillhörighet, men på den tiden blev det viktigare att också kunna se ägarskapet på en flagga. När ångfartygen blev fler började man dessutom använda sig av rederimärken på skorstenar, vilket fortfarande förekommer även om ångfartyg inte så ofta används idag. Det fanns inget krav på att märket på skorstenen och märket på flaggan såg likadana ut, så det var inte så särskilt strikt hur de skulle utformas.